Szt. Miklós családja

    Szent Miklós családja Patara városában élt. Hitüket, vallásosságukat a család leszármazottai magától Pál apostoltól kapták, aki két alkalommal is járt ezen a földön. A család őseire olyan hatással voltak ezek a látogatások, hogy minden generációból a családban kellett lenni egy papnak. Miklós gyermekkorában Nagybátyja volt Patara város érseke. Itt már ebben az időben a lakosság fele keresztényként élt. Család is mindennnapi hitéletet gyakorolt, miközben 50 hektáros narancs és déligyümölcs ültetvényen gazdálkodott. Több száz ember dolgozott az ültetvényeken, az Ő gyermekeiknek is kötelező volt az ingyenes iskola, melyet érsek nagybátyja és Miklós családja tartott fenn. Egyházi ünnepeken minden ültetvényeken dolgozó munkás és gyermekeik, közös ünnepi lakomákon vett részt. Ilyenkor ruhákat osztottak, és a fizetésen kívül pénzadományokat kaptak. A 253-ban egy pestisjárvány tört ki, amelyben szülei odavesztek, s Őt több hónapi kezelés után Nagybátyja mentette meg, és vette magához a patarai kolostorban.

Vissza